Skip to main content

Truyen Audio Collectionrss RSS

Show sorted alphabetically
Show sorted alphabetically
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Truyen Audio Collection
by Truyenaudiocv
audio
eye 3.4M
favorite 13
comment 2
Nhac nen cua truyenaudiocv
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: truyenaudiocv, background music, instrument
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 450,496
favorite 0
comment 0
truyenaudiocv
Truyen Audio Collection
audio
eye 414,935
favorite 0
comment 0
mao-bai-dai-anh-hung+chương-0030-Kẻ-địch-chân-chínhTrận-chiến-chân-chính-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 122,950
favorite 0
comment 0
dong-nhan-de-ba-dieu-uoc-cuu-gioi+chương-0009-Bữa-Tiệc-Đầu-Tiên-.mp3
diet-the-ma-de+Chương-0020-Tài-hoa-kinh-ngạc-nụ-hôn-đầu-tiên-ở-thế-giới-khác-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 92,823
favorite 0
comment 0
phim-dia-nguc+Chương-0275-Cấp-bách-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 96,495
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0007-Đạo-dẫn-hàn-khí-.mp3
toi-cuong-trang-buc-da-kiem-he-thong+Chương-0008-Trưởng-thành-gói-quà-lớn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,213
favorite 0
comment 0
than-hao-tan-tai-he-thong+Chương-0158-Trêu-chọc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 90,842
favorite 0
comment 0
chien-thien-dai-de+Chương-0226-Xuất-quan-nghênh-chiến-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 87,457
favorite 0
comment 0
vong-du-chi-dao-thap-truyen-ky+Chương-0086-Tình-yêu-không-có-kết-quả-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 92,163
favorite 0
comment 0
co-the-ta-co-bug+Chương-0072-Aoxina-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,496
favorite 0
comment 0
hoan-hung-chung-cuc-tien-hoa+Chương-0003-Cắm-lộn-chỗ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,636
favorite 0
comment 0
ta-la-vardy+Chương-0378-Trọng-tài-là-cao-nguy-nghề-nghiệp-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 77,316
favorite 0
comment 0
sieu-cap-nha-may-quai-thu+Chương-0004-Quái-thú-công-xưởng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,215
favorite 0
comment 0
van-hoa-to-than+Chương-0033-Cuối-cùng-thí-luyện-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 88,597
favorite 0
comment 0
de-dao-chi-ton+Chương-0005-Thượng-Quan-Kinh-Hồng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 88,491
favorite 0
comment 0
thien-dao-he-thong+Chương-0010-Luyện-Đan-Kiếm-Tiền-Nuôi-Lão-Bà-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 95,719
favorite 0
comment 0
luan-hoi-chua-te+Chương-0005-Diễn-Vạn-Vật-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 81,434
favorite 0
comment 0
phap-gia-cao-do+Chương-0001-đốn-ngộ-pháp-lý-pháp-gia-đệ-tử-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 94,679
favorite 0
comment 0
minh-mat-ky-su+Chương-0031-Thọ-yến-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,292
favorite 0
comment 0
tuyet-the-ta-ton+Chương-0001-Thức-tỉnh-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 89,819
favorite 0
comment 0
sieu-cap-nha-may-quai-thu+Chương-0005-Cự-Lực-Khổ-Công-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 90,253
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0010-Tuyết-lang-vương-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,322
favorite 0
comment 0
thau-thi-toan-nang-hoc-sinh+Chương-0002-Bá-đạo-nữ-vương-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,676
favorite 0
comment 0
mat-the-mot-giay-dong-ho+Chương-0658-Lưu-dân-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,967
favorite 0
comment 0
tro-lai-thoi-ki-do-da+Chương-0462-Mục-nát-cao-ốc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 82,833
favorite 0
comment 0
toi-cuong-thiep-than-he-thong+Chương-0018-Cô-gái-này-có-tâm-cơ-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 87,034
favorite 0
comment 0
ngu-hon-pha-thien+Chương-0555-.mp3
Truyen Audio Collection
by Koko-Media
audio
eye 11,098
favorite 0
comment 0
Where audio explain no voice appear
Topics: wuxiaworldaudio, qidianaudio
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,169
favorite 0
comment 0
phu-tran-khung-thuong+Chương-0016-thiêu-đốt-hai-cánh-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 88,413
favorite 0
comment 0
kiem-dao-doc-ton+Chương-1631-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 86,809
favorite 0
comment 0
ke-hoach-tao-than+Chương-0040-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 94,284
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0017-Càn-Nguyên-Nhất-Khí-lò-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 93,948
favorite 0
comment 0
de-dao-chi-ton+Chương-0009-Thâm-tàng-bất-lộ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 94,281
favorite 0
comment 0
toi-cuong-dai-su-huynh+Chương-0003-Đại-hiệp-tha-mạng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 76,448
favorite 0
comment 0
han-che-cap-sieu-sao+Chương-0448-Xuất-ra-đầu-tiên-gây-nên-tranh-luận-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 89,304
favorite 0
comment 0
huyen-huyen-toi-cuong-than-khi-he-thong+Chương-0096-mộng-bức-La-Diên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 82,707
favorite 0
comment 0
toi-cuong-thiep-than-he-thong+Chương-0001-Nhục-nhã-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 84,155
favorite 0
comment 0
vong-du-luyen-cap-chuyen-gia+Chương-0004-Titan-chi-tâm-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 89,797
favorite 0
comment 0
cuoc-xam-luoc-van-hoa-o-the-gioi-khac+Chương-0005-Người-hợp-lệ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 79,098
favorite 0
comment 0
thien-dao-he-thong+Chương-0003-Diệp-Thần-Cưới-Lão-Bà-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 87,960
favorite 0
comment 0
tieu-dao-tieu-thu-sinh+Chương-0300-Lục-Xảo-Xảo-may-mắn--.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,956
favorite 0
comment 0
hokage-chi-onepunch-man+Chương-0002-One-punce-man-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,742
favorite 0
comment 0
ac-ma-tran-doanh+Chương-0936-Băng-Đế-văn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 95,902
favorite 0
comment 0
toi-cuong-dai-su-huynh+Chương-0002-Nhân-phẩm-đại-bạo-phát-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 81,283
favorite 0
comment 0
van-gioi-dai-dao-he-thong+Chương-0178-Hàm-Cốc-8-hữu-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 86,376
favorite 0
comment 0
gen-vo-dao+Chương-0007-Giải-cứu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 81,910
favorite 0
comment 0
than-hao-tan-tai-he-thong+Chương-0156-Đi-Lục-Thành-Inter-Continental-Hotels-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 84,078
favorite 0
comment 0
van-vuc-linh-than+Chương-0605-Cuộc-đi-săn-bắt-đầu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,001
favorite 0
comment 0
thien-dia-tranh-ba-chi-my-hau-vuong+Chương-0217-Thiết-Mộc-Bộ-Lạc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,735
favorite 1
comment 0
manh-nuong-the-chien-2+Chương-0002-Đây-là-ngài-điểm-đích-đùi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,160
favorite 0
comment 0
co-the-ta-co-bug+Chương-0073-Kém-chút-liền-đổ-vỏ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 87,560
favorite 0
comment 0
thien-dao-he-thong+Chương-0009-Thần-Uyển-Trồng-Linh-Dược-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,024
favorite 0
comment 0
muc-than-ky+Chương-0006-Tiểu-bất-điểm-nhi-chết-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 83,694
favorite 0
comment 0
cuc-pham-my-nu-hieu-truong+Chương-0901-Vừa-mời-Diệp-Hoan-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 87,500
favorite 0
comment 0
hai-tac-vuong-chi-thich-khach-u-anh+Chương-0002-Xuyên-qua-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,022
favorite 0
comment 0
van-co-dai-de+Chương-1194-Phong-Nhã-độ-kiếp-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 96,166
favorite 0
comment 0
van-gioi-kiem-chu+Chương-0001-Ninh-Thần-đoạn-kiếm-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,330
favorite 0
comment 0
diet-the-ma-de+Chương-0011-Kiểm-tra-Long-Mạch-kinh-hãi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 83,626
favorite 0
comment 0
nguoi-khong-the-lay-di-the-bai-cua-ta+Chương-0014-Ngũ-Tinh-Chế-Tạp-Sư-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,811
favorite 0
comment 0
van-gioi-kiem-chu+Chương-0005-Nhiệm-vụ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 83,558
favorite 0
comment 0
tieu-dao-tieu-thu-sinh+Chương-0314-Khánh-An-phủ-Lý-Dịch-.mp3
vong-du-luyen-cap-chuyen-gia+Chương-0009-3-hệ-thuật-sĩ-buổi-diễn-đầu-tiên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 83,056
favorite 0
comment 0
ngu-than-chua-te+Chương-0006-Trận-đầu-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 88,203
favorite 0
comment 0
nguoi-chet-kinh+Chương-0019-Mời-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 84,629
favorite 0
comment 0
toc-truong-ap-luc-dai+Chương-0048-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 81,316
favorite 0
comment 0
hoa-anh-manh-nhat-dung-don+Chương-0006-Đây-không-phải-lỗi-của-ngươi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 80,021
favorite 0
comment 0
tan-the-chi-vo-thuong-vuong-toa+Chương-0878-Tam-Hoàng-tranh-phong-.mp3
cuoc-xam-luoc-van-hoa-o-the-gioi-khac+Chương-0002-Hoàn-toàn-mới-ngoại-giao-thủ-đoạn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 95,030
favorite 0
comment 0
tro-choi-vi-dien-thoi-gian+Chương-0005-Thời-gian-thợ-săn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,965
favorite 0
comment 0
mat-the-dai-tro-ve+Chương-1723-Cận-chiến-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 84,271
favorite 0
comment 0
kiem-cai-hoa-khoi-lam-lao-ba+Chương-0696-Tiểu-quỷ-gặp-gỡ-Diêm-Vương-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,926
favorite 0
comment 0
cuoc-xam-luoc-van-hoa-o-the-gioi-khac+Chương-0007-Chuột-cái-đuôi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 83,219
favorite 0
comment 0
mat-the-mot-giay-dong-ho+Chương-0691-Zombie-quan-sát-nhật-ký-2-.mp3